Miljö

VÅR MILJÖPOLICY

Dawa däck har som mål att hela tiden ligga ett steg före när det gäller kundservice, logistik, kompetens och utveckling - så även på miljöområdet. Då Dawa är leverantör till gummihandeln och generalagent för ett antal däckmärken är vi medvetna om att vår verksamhet har en påverkan på miljön. Att leva upp till lagar, förordningar och föreskrifter är en självklarhet för oss och vi arbetar kontinuerligt med att förebygga föroreningar och göra förbättringar inom miljöområdet.

Ett aktivt miljöarbete är en förutsättning för en hållbar affärsutveckling. Vår största miljöbelastning ligger vid tillverkning och användning av de produkter vi tillhandahåller. Därför fokuserar vi vårt miljöarbetet på att välja leverantörer med ur miljösynpunkt bra produkter och som själva aktivt bedriver ett miljöarbete inom sin verksamhet.

Vi vill även tillhandahålla kompetens som minimerar våra kunders miljöpåverkan vid användning av våra produkter. En annan viktig del är att utbilda och motivera våra medarbetare så att samtliga aktivt deltar i miljöarbetet. 


ATT GÖRA MILJÖRIKTIGA VAL

Det första steget är att välja ett miljömärkt däck, till exempel Kumhos ecowing eller Nankangs ECO däck. Välj hellre friktionsdäck framför dubbdäck, dubben sliter upp miljöfarliga partiklar (PM10) ur asfalten. Friktionsdäcken ger ett bra grepp vid vinterväglag och bullrar betydligt mindre än dubbdäcken. 

Regelbunden kontroll av lufttrycket i dina däck är viktigt för miljön.  Ett hårdare däck ger mindre rullmotstånd vilket leder till lägre bränsleförbrukning och mindre miljöpåverkan. För ett bra miljölufttryck bör du lägga dig något över billeverantörens rekommendationer.

Om du vill läsa mer om hur du kan påverka miljön vid val av däck så gå in på nedanstående länkar:


www.dackinfo.nu

www.gronabilister.se  

www.dekra.com 

Laddar